Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

P. W. Midar Dariusz Mikina

DziałAdres e-mailNumer wewnętrzny
HAFThafciarnia@midar.pl21, 22, 29
DRUKdruk@midar.pl33, 34
DŻETY, CEKINY I PERŁYdzety@midar.pl24
TKALNIA ORAZ WSZYWKI SKÓRZANE I SKÓROPODOBNEtkalnia@midar.pl45, 46
KSIĘGOWOŚĆ26

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon

Temat

Treść wiadomości

Proszę przepisać znaki: captcha w pole poniżej:

KLAUZULA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja obsługi zapytań wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PW Midar Dariusz Mikina z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiecistej 2, zwana dalej Administratorem. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystuje je jedynie w celach marketingowych, ofertowych oraz ewentualnym późniejszym przygotowaniu umowy. Przetwarzane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest wysyłanie materiałów reklamowych oraz ofert.
PW Midar Dariusz Mikina gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane Państwa będą przechowywane przez Administratora i będą mogły być archiwizowane na zasadach przewidzianych

polski